Trzecie wezwanie akcjonariuszy

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (MSiG 213/2020 (6103) z dnia 30.10.2020).  

W związku z ustawową dematerializacją akcji, UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w Warszawie (KRS: 0000014280) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie.  Kontakt w sprawie złożenia dokumentów akcji tel. 664 764 273.