Historia

Kilka faktów z historii Unitra S.A.​

2022

JUBILEUSZ 50. LECIA FIRMY

2012

JUBILEUSZ 40. LECIA FIRMY

1996

Przekształcenie wszystkich akcji imiennych spółki, w akcje na okaziciela.

1990

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i uchwalenie jej statutu na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

1988

Dokonanie zmiany nazwy spółki na Unitra Towarzystwo Handlowo - Przemysłowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Unitra THP sp. z o.o.)

1983

Wołanie spółki pod nazwą unitra przedsiębiorstwo handlu zagranicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Unitra PHZ Sp. z o.o.), która przejęła działalność i majątek PHZ Unitra.

1972

Powołanie przedsiębiorstwa pod nazwą przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Unitra (PHZ Unitra), do obsługi w zakresie handlu zagranicznego przedsiębiorstw przemysłu elektronicznego.