Władze

Zarząd

PAWEŁ BRUKSZO

Prezes Zarządzu

MAŁGORZATA URBAŃSKA

Członek zarządu

AGNIESZKA BRUKSZO

Prokurent

Rada Nadzorcza

MAREK KŁOCZKO

Przewodniczący

WALDEMAR JAKUBOZE

Zastępca Przewodniczącego

TERESA JELEŃ

Członek