Rejestr akcjonariuszy UNITRA Towarzystwa Handlowo – Przemysłowego S.A.

UNITRA Towarzystwo Handlowo – Przemysłowe S.A. informuje, iż rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez dom maklerski Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa (KRS: 0000446527) www.qsecurities.pl