Smartband U1

Funkcjonalna i elegancka – elektroniczna opaska SmartBand U1 to urządzenie, które w prosty sposób ułatwi prowadzenie aktywnego trybu życia każdemu użytkownikowi. SmartBand U1 stanowi idealne urządzenie dla ludzi aktywnych i ceniących praktyczne rozwiązania.

POZNAJ ZALETY

 • Wszystkie funkcje
 • KOMUNIKACJA
 • AKTYWNOŚĆ
 • PRZYDATNE FUNKCJE
 • WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Wyświetlanie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień

Identyfikacja rozmówcy

Identyfikacja rozmówcy

Alert o pozostawionym telefonie

Alert o pozostawionym telefonie

Automatyczna synchronizacja

Automatyczna synchronizacja

Licznik kroków

Licznik kroków

Odporność na wilgoć

Odporność na wilgoć

Dyskretny alarm wibracyjny

Dyskretny alarm wibracyjny

Przebyty dystans

Przebyty dystans

Licznik spalonych kalorii

Licznik spalonych kalorii

Planowanie aktywności fizycznej

Planowanie aktywności fizycznej

Monitoring codziennej aktywności

Monitoring codziennej aktywności

Monitoring snu

Monitoring snu

Wielofunkcyjny zegar

Wielofunkcyjny zegar

Dostosowanie widoku do ręki

Dostosowanie widoku do ręki

Długa żywotność baterii

Długa żywotność baterii

Aplikacja U1

Aplikacja SmartBand U1 obsługuje dwa najpopularniejsze systemy urządzeń mobilnych.

ANDROID 4.3

iOS 8

Aby skomunikować SmartBand U1 z urządzeniem mobilnym powinno ono dysponować technologią Bluetooth 4.0 +

Czas na spacer czy krótką przerwę
od pracy przy komputerze?

Z aplikacją U1 w łatwy sposób ustawisz dyskretne powiadomienia
przypominające Ci o podjęciu aktywności fizycznej.

Monitoring snu

Chcesz zobaczyć jak przebiega Twój sen? Nic prostszego!
Z aplikacją U1 jest to możliwe!

U1

SmartBand U1 to urządzenie należące do systemu OORT. Poprzez system OORT każdy może uczynić swój dom inteligentnym, a U1 może być jego ważnym elementem poprzez programowanie odpowiednich interakcji z pozostałymi urządzeniami. Steruj swoim domem dzięki U1 i technologii OORT!

Innowacyjna firma OORT jest twórcą systemu integrującego urządzenia wyposażone w technologię Bluetooth w jeden inteligentny system sterowany z poziomu jednej aplikacji. Dzięki autorskiemu rozwiązaniu firmy OORT każdy dom można w prosty sposób uczynić inteligentnym.

Masz pytanie dotyczące
urządzenia U1?

Wypełnij poniższy formularz a skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wszelkich niezbędnych odpowiedzi.


POMOC

W przypadku niektórych modeli telefonów, po wybraniu opcji „szukaj SmartBand”, aplikacja znajduje urządzenie i podłącza je automatycznie, co w niektórych przypadkach nie gwarantuje stabilnego połączenia.

Wskazane podłączanie U1:

1. Wybierz „Mój SmartBand”
2. Wybierz „Szukaj SmartBand”
3. Dotykowo wybierz znalezione urządzenie!
4. Wybierz przycisk „Potwierdź”

Pełne ładowanie urządzenia zajmuje 1,5 godziny.

Około 7-8 metrów w pomieszczeniach oraz 10 m na otwartej przestrzeni.

Przycisk w kształcie rombu znajduje się tuż pod wyświetlaczem. Ekran wyświetla: czas, kroki, kalorie, pokonany dystans w metrach, powiadomienia. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby przejść do trybu tymczasowego. Powtórz czynność, aby powrócić do normalnego trybu pracy.

a. Sprawdź “Ustawienia bluetooth” aby sprawdzić czy w pobliżu nie znajduje się inne urządzenie z serii Unitra Smartband U1. Jeżeli tak to wybierz to urządzenie i zaznacz „ignoruj” aby uniknąć problemów z połączeniem.

b. Przyłóż urządzenie na odległość do 5 cm od Twojego smartfona.

c. Zrestartuj aplikację I spróbuj ponownie wyszukać urządzenie

x

Polityka prywatności

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne z zainstalowanym systemem iOS i Android.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługi świadczone są za pomocą Aplikacji oraz oprogramowania Operatora, które nie należy do Usługodawcy, lecz jedynie pośredniczy w jego dostarczaniu do Użytkownika.
 3. Usługodawca udostępnia w Aplikacji nieodpłatnie Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Aplikacji ani Usług.
 5. Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik nie może umieszczać w Aplikacji informacji, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub stanowią informacje, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Aplikacja nie dostarcza informacji ani porad medycznych, zaś wszelkie dane i informacje pozyskiwane przez Użytkownika za pośrednictwem Usług mają walor jedynie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem ani profesjonalnie świadczonej pomocy w prowadzeniu zdrowego stylu życia.
 2. Usługi będą świadczone przez Usługodawcę tylko po prawidłowym, zgodnym z niniejszym Regulaminem, aktywowaniem Konta.
 3. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 4. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

  4.1 urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem iOS 8.0 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z AppStore) lub Android 4.3 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play), umożliwiające prawidłowe zainstalowanie Aplikacji,

  4.2 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

 5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia mobilnego Użytkownika:

  5.1. aktywne połączenie internetowe,

  5.2. aktywne połączenie Bluetooth.

 6. W celu korzystania z Usług: liczenie kroków, mierzenie cyklu snu oraz innych funkcji aplikacji , Użytkownik musi posiadać Smartband podłączony do Aplikacji.
 7. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, jednakże może ono łączyć się z kosztami transmisji danych po stronie Użytkownika, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkowników z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych (pobranie Aplikacji, jej instalacja, uruchomienia, a następnie korzystanie z Aplikacji). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji.
 8. Usługodawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. W związku z niniejszym Usługodawca zaleca Użytkownikom ostrożność oraz stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia ww. zagrożeń.
 9. Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Aplikacji lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy, lecz zostaną wprowadzone w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Aplikacja i Usługi są przeznaczone do osobistego, niekomercyjnego użytku Użytkowników.
 2. Aplikacja i jej elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy, w inny sposób niż w celu korzystania przez Użytkownika z Usług.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji do instalacji Aplikacji i na własny jej użytek przez Użytkownika na urządzeniu, którego jest właścicielem albo którego ma prawo używać, bez prawa do sublicencji.
 4. Licencja ta udzielana jest Użytkownikowi do czasu usunięcia przez niego Konta.

IV. DANE

 1. Usługodawca nie weryfikuje ani nie monitoruje Danych, które są wprowadzane przez Użytkownika do Aplikacji, albo które są tam dostarczane. Dane przetwarzane są w Aplikacji bez udziału Usługodawcy. Korzystając z Aplikacji Użytkownik zgadza się na transfer Danych na serwer Aplikacji, zapisywanie i przechowywanie na nim takich informacji.
 2. Administratorem Danych Osobowych koniecznych do rejestracji Konta jest Usługodawca. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników w pozostałym zakresie jest Operator, który dla celów świadczenia Usług powierzył Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia założenie Konta i korzystanie z Usług.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prowadzenie Konta oraz świadczenie na jego rzecz Usług drogą elektroniczną. W celu rejestracji Konta, Usługodawca przetwarza dane w zakresie obejmującym imię, nazwisko lub/i nazwę użytkownika oraz adres e-mail. Przy pozostałych Usługach, zakres przetwarzanych danych determinowany jest przez Użytkownika, poprzez ich wprowadzanie przez Użytkownika do Aplikacji.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą. Od tego też momentu przetwarza się dane Użytkownika.
 6. Dane osobowe, w celu o którym mowa w ust. 5 powyżej, mogą zostać powierzone do przetwarzania firmie świadczącej na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, ____.
 7. Użytkownik ma prawo:

  a. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  b. wniesienia, w określonych Ustawą przypadkach, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

  c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w Ustawie, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych;

  d. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem Ustawy.

 8. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, na warunkach wskazanych w Ustawie.

V. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług. Użytkownik nie może korzystać z Usług nie posiadając Konta.
 2. W celu założenia Konta, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pomocą formularza dostępnego w Aplikacji. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania rejestracji poprzez aktywowanie przycisku „Zarejestruj się”, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 3. Umowa o prowadzenie Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) lub poprzez zgłoszenie swojego Konta do usunięcia. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę.
 4. W następstwie wypowiedzenia Umowy lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone w Aplikacji, w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika, zostaną usunięte, a Użytkownik utraci do nich bezpowrotnie dostęp. Z chwilą usunięcia Konta, zostaną również usunięte Dane Użytkownika.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenia Konta z ważnej przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku;

  5.1. naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa;

  5.2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy;

  5.3. gdy Usługodawca ma obowiązek wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 6. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Użytkownika w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, podając jednocześnie podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.
 7. Jeżeli Konto Użytkownika zostało usunięte przez Usługodawcę, w szczególności na skutek dokonanych przez tego Użytkownika naruszeń Regulaminu, Usługodawca może odmówić świadczenia na rzecz tego Użytkownika jakichkolwiek dalszych Usług.
 8. Brak Konta oznacza zaprzestanie korzystania z Aplikacji i wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego Użytkownika.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca odpowiada wyłącznie za prawidłowe działanie infrastruktury teleinformatycznej Aplikacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

  2.1 naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

  2.2. umyślnego udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;

  2.3. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Aplikacji przez Użytkownika;

  2.4. działania Siły Wyższej;

  2.5. usunięcia Konta przez Użytkownika;

  2.6. rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika;

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Aplikacji oraz z wszelkich jej funkcjonalności.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do działania Aplikacji lub Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail info@unito.pl lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

VIII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony tylko z ważnych przyczyn.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie wysyłanym na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rezerwacji oraz w komunikacie wyświetlanym na głównej stronie Aplikacji, na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu, lub odmówić jego akceptacji.
 3. Zmiana Regulaminu nie może pogorszyć sytuacji prawnej Użytkownika ani nie wpływa na jego prawa nabyte przez zmianą Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), Użytkownik nie ma prawa odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 27 wspomnianej ustawy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Umowy o świadczenie Usług i prowadzenie Konta zawierane są według prawa polskiego i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2015 roku.

DEFINICJE

ADO - Administrator Danych Osobowych

APLIKACJA - aplikacja o nazwie własnej UNITRA, przeznaczona do instalacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, korzystająca bezprzewodowo z funkcjonalności Smartbanda

DANE - dane dostarczane do Aplikacji przez Użytkownika oraz ich przetworzona przez Aplikację wersja, w wyłączeniem danych osobowych

KONTO - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi, modyfikowalna część Aplikacji, w której gromadzone są dane aktywności i dane osobowe Użytkownika; Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z pozostałych Usług

OPERATOR - Vidonn Information Technology Co., Ltd. z siedzibą 7F China Economy & Trade Building, Zizhu Road, Zhuzilin, Futian, Shenzhen, 518040 China

REGULAMIN - niniejszy regulamin świadczenia Usług i korzystania z Aplikacji

SIŁA WYŻSZA - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Usługodawcy, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością

SMARTBAND - przenośne urządzenie z funkcją rejestracji aktywności Użytkownika, którego producentem jest K-Consult Sp. z o.o. oraz którego funkcjonalności kompatybilne są z funkcjonalnościami Aplikacji

USŁUGI - bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci różnych funkcjonalności Aplikacji, polegające na dostarczeniu Użytkownikowi narzędzi służących monitorowaniu aktywności fizycznej Użytkownika

USŁUGODAWCA - K-Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Architektów 67, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000130789, NIP 677-20-25-888, REGON 351417946, kapitał zakładowy 1.540.800 zł, adres e-mail Usługodawcy: info@unito.pl

UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem korzysta z Aplikacji