Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (MSiG 242/2020 (6132) z dnia 11.12.2020).  

W związku z ustawową dematerializacją akcji, UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w Warszawie (KRS: 0000014280) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie.  Kontakt w sprawie złożenia dokumentów akcji tel. 664 764 273

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (MSiG 227/2020 (6117) z dnia 20.11.2020).  

W związku z ustawową dematerializacją akcji, UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w Warszawie (KRS: 0000014280) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie.  Kontakt w sprawie złożenia dokumentów akcji tel. 664 764 273.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (MSiG 213/2020 (6103) z dnia 30.10.2020).  

W związku z ustawową dematerializacją akcji, UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w Warszawie (KRS: 0000014280) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie.  Kontakt w sprawie złożenia dokumentów akcji tel. 664 764 273.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (MSiG 198/2020 (6088) z dnia 09.10.2020).  

W związku z ustawową dematerializacją akcji, UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w Warszawie (KRS: 0000014280) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie.  Kontakt w sprawie złożenia dokumentów akcji tel. 664 764 273.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (MSiG 183/2020 (6073) z 18.09.2020).  

W związku z ustawową dematerializacją akcji, UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w Warszawie (KRS: 0000014280) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie.  Kontakt w sprawie złożenia dokumentów akcji tel. 664 764 273.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 05.06.2020r

dokument – link

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11.02.2020r

dokument – link