historia

KILKA FAKTÓW Z HISTORII UNITRA SA

Skieruj kursor na datę

 • 1972

  Powołanie przedsiębiorstwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego UNITRA (PHZ UNITRA), do obsługi w zakresie handlu zagranicznego przedsiębiorstw przemysłu elektronicznego. 
 • 1983

  Powołanie Spółki pod nazwą UNITRA Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UNITRA PHZ Sp. z o.o.), która przejęła działalnośc i majątek PHZ UNITRA. 
 • 1988

  Dokonanie zmiany nazwy Spółki na UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UNITRA THP Sp. z o.o.)
 • 1990

  Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną i uchwalenie jej Statutu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
 • 1991

  Spółka zostaje wpisana do rejestru handlowego pod nazwą UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe Spółka Akcyjna (UNITRA THP SA).
 • 1992

  UNITRA tworzy szereg spółek prawa handlowego, ograniczając swoją rolę do funkcji Centrum Grupy Kapitałowej.
 • 1996

  Przekształcenie wszystkich akcji imiennych Spółki, w akcje na okaziciela. 
 • 2012

  Jubileusz   40. lecia Firmy

Dziś chcemy, aby marka ta powróciła w nowej odsłonie. Ufamy, że to co pozostało i pewnie jeszcze przez jakiś czas pozostanie w ludzkiej pamięci uda się przywrócić do życia, tak aby dla kolejnych pokoleń ocalić UNITRĘ od zapomnienia, bo bez wątpienia jest tego warta.

BUDYNEK

NOWOGRODZKA 50

UNITRA SA jako prawny właściciel tego zabytkowego budynku w centrum Warszawy, oferuje do wynajęcia lokale  biurowe. Budynek powstał w latach 1926 - 1928 wg projektu polskiego architekta prof. Mariana Lalewicza. Elewacja budynku i jego wnętrza zostały pieczołowicie odrestaurowane przez UNITRA SA, zachowując wszystkie zabytkowe elementy pozwalające do wpisania gmachu do rejestru zabytków Warszawy Bezpośrednie informacje dotyczące wynajmu: Biuro Administracji 22 628 94 11, 22 629 46 71 e-mail:unitra@unitra.pl

NIERUCHOMOŚCI

SALA

KONFERENCYJNA

UNITRA SA jako prawny właściciel tego zabytkowego budynku w centrum Warszawy, oferuje do wynajęcia lokale  biurowe. Budynek powstał w latach 1926 - 1928 wg projektu polskiego architekta prof. Mariana Lalewicza. Elewacja budynku i jego wnętrza zostały pieczołowicie odrestaurowane przez UNITRA SA, zachowując wszystkie zabytkowe elementy pozwalające do wpisania gmachu do rejestru zabytków Warszawy Bezpośrednie informacje dotyczące wynajmu: Biuro Administracji 22 628 94 11, 22 629 46 71 e-mail:unitra@unitra.pl

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚĆ

PRZY UL. TAMKA

UNITRA SA jest właścicielem części nieruchomości położonej przy ul. Tamka 16 w Warszawie. Aktualnie cała powierzchnia jest wynajęta. Biuro Administracji:
tel. 22 628 94 11; 22 629 46 71.
e-mail: unitra@unitra.pl

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚĆ

PRZY AL. JANA PAWŁA II

UNITRA SA jest właścicielem części nieruchomości przy zbiegu Al. Jana Pawła II i ulicy Miłej w Warszawie. Aktualnie cała powierzchnia jest wynajęta.
Biuro administracji:
tel. 22 628 94 11
e-mail: unitra@unitra.pl

NIERUCHOMOŚCI
 • lokale do wynajęcia

  Oferujemy do wynajęcia atrakcyjne powierzchnie biurowe w zabytkowym, prestiżowym budynku przy ul. Nowogrodzkiej 50

  Lokale biurowe o powierzchni od 28 m2 do 200m2. Całodobowa ochrona, monitoring.
  W budynku przy ul. Pankiewicza 1 do wynajęcia lokal biurowy o pow. 62m2.
  Idealna lokalizacja – CENTRUM Warszawy.
  Szczegółowe informacje, plany powierzchni oraz dokumentacja zdjęciowa dostępne w:
  Biurze ds. Wynajmu, kontakt: 22 628 94 11, 606 655 120. e-mail:unitra@unitra.pl

aktualności
 • UNI-FIN

  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   

  MAŁGORZATA URBAŃSKA
  Prezes zarządu

   

  BIURO
  RACHUNKOWE

  Pełna obsługa finansowo-księgowa firm w zakresie bilansów, doradztwa finansowego, leasingu, faktoringu, ekspertyz itp. Spółka nowoczesna i elastyczna, pracująca w oparciu o zintegrowane systemy obsługi księgowej. UNITRA SA posiada 95,87% udziałów w kapitale Spółki.
  Istnieje od 1992 roku.

  ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
  tel. 22 621 60 36

PARTNERZY
Zarząd:

 • Paweł Brukszo

  Prezes zarządu

 • Małgorzata Urbańska

  Członek zarządu

 • Klaudia Brukszo

  Prokurent

Rada Nadzorcza:

 • Marek Kłoczko

  Przewodniczący

 • Waldemar Jakuboze

  Zastępca Przewodniczącego

 • Teresa Jeleń

  Członek

 • Władze spółki i siedziba

  unitra towarzystwo handlowo-przemysłowe
  spółka akcyjna

   

  ul.Nowogrodzka 50,
  00-950 Warszawa
  tel. 22 628 94 11
  fax 22 629 50 38
  www.unitra.pl
  unitra@unitra.pl

   

  Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000014280
  NIP: 526-000-18-90
  Regon: 012060464

   

  Bank Pekao SA O/Warszawa
  nr 73 1240 6003 1111 0000 4947 5078
  Kapitał zakładowy Spółki
  4.000.000 PLN w całości wpłacony

   

  Firma istnieje od 1972 roku. Znak towarowy i nazwa Spółki podlegają ochronie prawnej i są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.